Personvern

Fordi vi bryr oss om ditt personvern, har vi her forklart hva slags, og hvordan vi bruker den informasjonen som samles fra siden vår.

Nettsiden

Netthandelen

Analyse av besøkende

Vi bruker Google Analytics til å analysere besøkende som kommer til siden vår